Hos Brdr Henriksen A/S

Beskæftiger vi os med alle entrepriseformer og vi udfører projekter for både offentlige og private bygherrer 

 

Vores fagområder


 Infrastruktur 

  Klimatilpasning

  Byggemodning 

  Fundering

  Miljøoprensning 

  Forsyning og kloakering

  Betonarbejder

  Broer - Tunneler - faunapassager 

 Stålhaller

  Kystsikring

 Belægning og beplantning

  Nedrivning og miljøsanering

 


Vi støtter…

vi er medlem af...

FFAB-logo_100px

TeamVilde_sort-tekst_lille

byg

aaa-2015-dkaaa-2015-dkaaa-2016-dkGroen_smiley