Brdr Henriksen A/S

Vi Beskæftiger os med alle entrepriseformer og vi udfører projekter for både offentlige og private bygherrer 

Borede spunsvæg Røde Kors

 

Kompetencer

Vi er lønningorientret alsidige og effektive, og tilbyder rådgivning til optimering og besparelser. 


 Infrastruktur 

  Klimatilpasning

  Byggemodning 

  Fundering

  Miljøoprensning 

  Forsyning og kloakering

  Betonarbejder

  Broer - Tunneler - faunapassager 

 Stålhaller

  Kystsikring

 Belægning og beplantning

  Nedrivning og miljøsanering

 


Vi støtter…

vi er medlem af...

FFAB-logo_100px

TeamVilde_sort-tekst_lille

aaa-2016-dkGroen_smiley