Anlægning af Biocover.

Anlægning af Biocover Audebo miljøcenter.

 

Biocover-teknologien

Biocover-teknologien udnytter, at der i jord, kompost og tilsvarende materialer findes metanoxiderende mikroorganismer, som omsætter metan til kuldioxid. Da kuldioxid som drivhusgas er ca. 25 gange “mildere” end metan, er dette meget fordelagtigt for klimaet.

Ved at fjerne afdækningslaget på en del af deponeringsanlæggets overflade, og lægge et metanoxiderende lag i stedet, kan man eksempelvis etablere et biocover-vindue, hvor metan automatisk og naturligt bliver omdannet til kuldioxid (se figur 1). Et gasfordelingslag bestående af knust beton eller tilsvarende sørger for, at deponigassen fordeles jævnt under metanoxidationslaget. Eftersom afdækningslaget typisk består af relativt tæt og impermeabel jord, mens metanoxidationslaget er løsere og har højere gasgennemtrængelighed, vil deponigassen foretrække biocover-vinduet som udgangsrute.

undefined

 

Læs mere på: https://mst.dk/affald-jord/affald/deponering/biocover-tilskudsordning/biocover-teknologien/

Ramsø Hallen

 

Nedrivning samt jord kloak og beton arbejde til ny sportshal med springrav