Klimatilpasning Bavnehøj Idrætsanlæg

Jord, kloak samt grønne område. Genanvendelse af regnvand til at vande boldbaner, samt nedsivning af resterende regnvand under boldbanen.